Tuesday, November 1, 2011

Drugi plenum - naš glas se ipak čuje!

Studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu su u ponedeljak u 12 časova pokušali da održe javni skup na svom fakultetu. Međutim, umesto mirnog održavanja skupa, 400 novosadskih studenata je naišlo na barikade. Članovi parlamenta su pri tom obukli prsluke sa natpisom „obezbeđenje“, blokirali glavni ulaz, zaključali sve sale, kabinete i toalete, i fizički odsekli od sveta oko 200 studenata i nekoliko profesora koji su se u tom trenutku nalazili unutar zgrade fakulteta. Studenti su pokušali da uđu u fakultet više puta, u čemu ih je dvadesetak članova parlamenta sprečavalo u narednih nekoliko sati. Policija je savetovala parlament da ukloni blokadu, što je i učinjeno tek nakon što je dekanica Filozofskog fakulteta izdala naredbu da se vrata konačno otvore. Među studentima koji su prisustvovali na prethodnom plenumu, moglo se čuti kako ovo nije prvi put da se ovo dešava, budući da je fakultet i u petak sam sebe blokirao iz nepoznatih razloga, u vreme održavanja plenuma na potpuno drugoj lokaciji u gradu.
Studenti su nakon otvaranja ulaznih vrata mirno ušli u amfiteatar i putem vlastitog samoorganizovanja održali drugi po redu plenum studenata Filozofskog fakulteta. Tu su izglasane odluke o zahtevima za smanjenje školarine na tri minimalne mesečne plate, na vraćanje apsolventskog staža, te na ukidanje rangiranja i troškova prenošenja ispita. Uspostavljena je saradnja i sa studentima Pravnog fakulteta i Fakulteta tehničkih nauka, te je zakazan i treći plenum za 20 časova narednog dana, u utorak.

Pošto je kvalitet visokoškolskog obrazovanja koliko i sam studentski standard u toku proteklih godina drastično opao, studenti širom Srbije se sve više odlučuju da stvari uzmu u svoje ruke. Njihovi zahtevi su u većini slučajeva slični, i kako naglašavaju, ne bore se protiv obrazovanja, nego upravo za obrazovanje. Trud naših mladih naučnih kadrova na žalost nije ostao bez otpora, te se od strane nekih mogu čuti optužbe kako se tu radi o pojedincima koji su „marksisti i anarhisti“, kako se bune „samo loši studenti“, ili kako oni „ne znaju šta hoće“. Ipak, ove zahteve ne upućuju samo oni studenti osnovnih, nego i master i doktorskih studija, te ih podržavaju čak i neki od profesora širom Srbije. Tako je Pedagoški fakultet u Somboru već među prvima koji su u studentskoj borbi prepoznali snažnu volju novih generacija akademaca za jače ulaganje u vlastiti razvoj, te je istog dana kada je održan plenum u Novom Sadu, uprava tog fakulteta snizila školarine za 75%. Studenti koji su učestvovali na plenumu Filozofskog fakulteta apeluju na pomoć i podršku, i podsećaju pri tom da njihovi dosadašnji napori nisu kraj, nego početak jedne opštije borbe za više obrazovanje.

No comments:

Post a Comment