Monday, November 7, 2011

28. 10. 2011.: direktno sa plenuma

Plenum je pre svega vid organizovanja, a ne organizacija. Takođe, stoga, plenum nema predstavnike, i broj ljudi koji u njemu učestvuju nije stalan. Pri tom, mora se naglasiti da studenti nisu agresivna fizička sila, i da ne potežu odmah za blokadama ili nasilju, nego putem neposredne demokratije nastoje da artikulišu sebe i svoje zahteve na način koji bi najbolje mogao da ih sprovede u delo: studenti se ne bore protiv obrazovanja, nego upravo za bolje obrazovanje. Studenti nisu samo oni koji redovno pohađaju nastavu i plaćaju račune studiranja, nego predstavljaju i naučne kadrove koji putem akademskog aktivizma deluju na obrazovanje čitave države, počevši od privrede pa do samog teorijskog i političkog vrha jedne zemlje. Studenti apeluju na javnost za pomoć i podršku, jer ukoliko sada ne dođe do promene strukture visokog školstva u našoj državnoj zajednici, sadašnje i buduće generacije naših studenata su u opasnosti od siromaštva usled plaćanja prevelikih cena studiranja, od apsolutne degradacije i izolacije iz naučnog života, i od daljeg posrtanja jednog već uzdrmanog sistema fakulteta.

Ovo je video sa prvog plenuma studenata filozofskog fakulteta održanog 28. 10. 2011. i dešavanja na filozofskom fakultetu dva dana kasnije, 31. 10. 2011.. Tada je uprava fakulteta studentima zabranila da održe drugi plenum unutar tog fakulteta, te naknadno pomocu clanova studentskog parlamenta fizicki blokirala pristup fakultetu. Ispred fakulteta se u tom trenutku nalazilo oko 300 studenata, a unutra još 200 studenata koji su zbog blokade koju je izvršio parlament, bili prisiljeni da nekoliko sati ostanu zaključani unutar fakulteta bez mogućnosti kretanja ili komuniciranja.

1 comment:

  1. http://www.creemaginet.com/sajt/node/21763

    ReplyDelete